Czynności notarialne

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.

Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu, bowiem przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Do czynności notarialnych najczęściej przeprowadzanych w Kancelarii Notarialnej należą:
I. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI:

 • umowa przedwstępna
 • umowa sprzedaży
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie służebności
 • zniesienie współwłasności
 • umowa darowizny
 • umowa zamiany
 • umowa dożywocia
 • umowy warunkowe
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 • poddanie się egzekucji w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego lokalu
 • poświadczenie podpisów pod umową zbycia praw do działki ROD
 • pełnomocnictwa


II. DZIEDZICZENIE:

 • akt poświadczenia dziedziczenia
 • testament
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • dział spadku
 • oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
 • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia 

Mężczyźni wypełniający dokumenty

dlugopis

III. FIRMA

 • umowa spółki
 • protokół ze zgromadzenia wspólników
 • protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • obniżenie kapitału zakładowego
 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów
 • zbycie udziałów w spółce
 • wzory podpisów
 • pełnomocnictwa
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • spisywanie protokołów z różnych czynności, np. z otwarcie strony internetowej, z otwarcia SMS

 

IV. MAJĄTEK MAŁŻONKÓW

 • umowa majątkowe małżeńskie, w tym rozdzielność majątkowa małżeńska
 • pełnomocnictwo
 • umowa darowizny
 • podział majątku

Okoliczności sprawy przedstawiane przez Państwa podczas rozmów, jak również wszelkie udzielane nam informacje związane bezpośrednio ze sporządzanymi czynnościami notarialnymi – objęte są tajemnicą. Dostęp do nich mają tylko strony czynności bądź inne osoby, wskazane wprost w akcie notarialnym.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.